Ahlaksız Şakalar


'Ahlaksız şakalar'; dikenin gülün cazibesini arttırdığını ve gülün manasını derinleştirdiğini görmek istemeyen kafaların, kısacası dikensiz gül bahçesini düşleyenlerin tiksintisidir.

Bilinçaltımızın akıl/akıldışı suyunun çıplaklığımızla, hiçbir alet edavat kullanmadan tutunabileceğimiz bir kara parçasının yüzeye çıkmasına imkan tanıdığı bir ‘insan adası’na sığınmak için çırpınan ruhların 'ahlaksız şakalar'a ihtiyaçları var oysa.

Elbette, hayvanlık derecesinde, düşüncenin bertaraf edildiği bir ‘e[ş]şek şakası’ alanından bahsediyor değilim. Bahsettiğim şey, sığı sulardan şu ya da bu biçimde uzaklaşmış insan evladı için bir dinlenme ve yenilenme adasını ortaya çıkarmaktır.

En önemlisi de bu tür şakalar için gereken çabadır. Her şeyden önce mesnetsiz iğneleme, hiciv ya da hakaret maksatlı şakalardan bahsetmediğimin anlaşılması gerek. Öyle bir ‘ahlaksız şaka’ alanından bahsediyorum ki, bu alan ancak samimiyet, yoğun sevgi ve güvenin gücünden sonra zuhur edebilir.

Demek ki bu alana ulaşabilmek için dostluk gayreti gereklidir. İnsanların belli çerçeveler dışında birbirinden uzaklaştırıldığı ve resmiyetin soğuk duvarları arasına hapsedildiği anlarda, 'ahlaksız şaka'laşmalar içerisine girebileceğimiz şahısların sayısını arttırmamız gerekmektedir.

Dostluğun, resmiyeti aşamayan bir tanıma sığdırıldığı bir teorik şantiye sahasında, yeniden yapılandırılmaya çalışılan bu değer için 'ahlaksız şakalar'ımız bizim sabolarımız değil de nedir?

Başkasının yanında sesli düşünmekten korkmayı öğreten bir toplumsal yaşam biçiminin, bireyleri için inşaa ettiği manevi hapishanenin demirlerini paramparça edecek olan sevgi şakalaşmalarına yılışıklık ve ahlaksızlık mührünü vurduğunu görüyor olabiliriz, ama yakından bakarsak onların, robotik talimatları ahlaklaştıran toplumun devrelerini bozacak, insan ahlakının parçaları olduğunu göreceğiz.

Zaten ahlaksızlığımız olmadan ahlakımız da yoktur.

Gelelim kampanyamın sloganına: "Derinlerde Yüzen Herkesin bir Adası Olsun."

Ve onu nasıl var edebileceğinizi artık biliyorsunuz.

Hiç yorum yok: